Jansson-kunskap            2002-05-25
__________________

 1. Hur många sjuksystrar är det bland syskonen?
  1 2
  x 3
  2 4

 2. Vad heter Kristina Bergsten numera?
  1 Chereton
  x Sheraton
  2 Seratoni 

 3. Vem är den äldsta i släkten? 
  1 Majken
  x Dagmar
  2 Ragnhild

 4. Vem har blivit äldst av syskonen hittills?
  1 Erik	
  x Karin	
  2 Waldemar

 5. I vilket landskap föddes Sara?
  1 Västmanland
  x Närke
  2 Dalarna

 6. Vad heter en rollfigur i "Tre kronor" på TV4
  med anknytning till någon i släkten?
  1 Sterner
  x Werner 
  2 Terner

 7. Hur mycket kostade en limpa i bageriet
  Hulda Perssons Eftr. 1930?
  1 mindre än 30 öre
  x mellan 30 och 60 öre 
  2 mer än 60 öre

 8. Vad hette Bror Axels äldsta syskon?
  1 Karl Johan
  x Augusta
  2 Josefina Wilhemina

 9. I vilken stad bodde Fritz och Ingrid i många år?
  1 Katrineholm
  x Askersund
  2 Laxå

10. Hur många barn födde Edla Sofia?
  1  9
  x 10
  2 11 

11. Vilken titel hade Waldemar?
  1 hortonom
  x socionom
  2 agronom 

12. Vilket trossamfund tillhörde Edla och Axel?
  1 Missionskyrkan 
  x Pingstkykan
  2 Babtistkyrkan

13. Var bodde familjen Edla och Axel en period?
  1 i Norberg
  x i Grängesberg
  2 i Kopparberg

14. Var träffades släkten Jansson 1963?
  1 i Köping
  x i Arboga
  2 i Djursholm

15. Vad hette gården i Köping där Hadars familj
  och Bror Axel bodde?
  1 Strömsholm
  x Strömsbro
  2 Strömsborg 

16. Vem var "Vackra Sofi"?
  1 Edla Sofia
  x Edla Sofias mor
  2 Edla Sofias moster

17. Hur många systrar hade Edla Sofia?
  1 1
  x 2
  2 3


Utslagsfråga: 

Hur många dagar är det idag sedan Bror Axel Jansson föddes?

Till sida:   [ Svar ]    [ Top ]