Jansson-kunskap            2002-05-25
__________________

 1. Hur många sjuksystrar är det bland syskonen?
  1 2
  >x 3     [Karin, Sara, Majken]
  2 4

 2. Vad heter Kristina Bergsten numera?
  >1 Chereton  [gift med George]
  x Sheraton
  2 Seratoni 

 3. Vem är den äldsta i släkten? 
  1 Majken   [född 1913]
  x Dagmar   [född 1912]
  >2 Ragnhild  [född 1910]

 4. Vem har blivit äldst av syskonen hittills?
  1 Erik	
  >x Karin	 [1900 - 1999]
  2 Waldemar

 5. I vilket landskap föddes Sara?
  1 Västmanland 
  x Närke
  >2 Dalarna  [i Grängesberg]

 6. Vad heter en rollfigur i "Tre kronor" på TV4
  med anknytning till någon i släkten?
  1 Sterner
  >x Werner   [Björn Bjelfvenstam spelar den rollen.] 
  2 Terner

 7. Hur mycket kostade en limpa i bageriet
  Hulda Perssons Eftr. 1930?
  >1 mindre än 30 öre  [25 öre]
  x mellan 30 och 60 öre 
  2 mer än 60 öre

 8. Vad hette Bror Axels äldsta syskon?
  >1 Karl Johan     [född 1855; Axel var nr 4 av 6 syskon] 
  x Augusta      [född 1858] 
  2 Josefina Wilhemina [född 1860]

 9. I vilken stad bodde Fritz och Ingrid i många år?
  1 Katrineholm
  >x Askersund     [De flyttade därifrån till Skara.]
  2 Laxå

10. Hur många barn födde Edla Sofia?
  1  9
  >x 10         [Thorsten levde 1909 - 1911] 
  2 11 

11. Vilken titel hade Waldemar?
  1 hortonom
  x socionom
  >2 agronom   [med examen från lantbrukshögskola]

12. Vilket trossamfund tillhörde Edla och Axel?
  >1 Missionskyrkan  [Svenska missionsförbundet]
  x Pingstkykan
  2 Babtistkyrkan

13. Var bodde familjen Edla och Axel en period?
  1 i Norberg
  >x i Grängesberg
  2 i Kopparberg

14. Var träffades släkten Jansson 1963?
  1 i Köping
  x i Arboga
  >2 i Djursholm  [hos Erik & Karin]

15. Vad hette gården i Köping där Hadars familj
  och Bror Axel bodde?
  1 Strömsholm
  x Strömsbro
  >2 Strömsborg  [Gården låg norr om Tunadalsskolan, 
           ungefär där Dagmar nu bor. Bror Axel 
           bodde där till sin död 1948, och 
           Hadars familj till 1955, då de flyttade
           till Åsby norr om Köping.]
           
16. Vem var "Vackra Sofi"?
  1 Edla Sofia
  >x Edla Sofias mor
  2 Edla Sofias moster

17. Hur många systrar hade Edla Sofia?
  1 1
  x 2
  >2 3  [och en bror]


Utslagsfråga: 

Hur många dagar är det idag sedan Bror Axel Jansson föddes? 51.086
[1862-07-12 - 2002-05-25]

Till sida:   [ Top ]